Vacature Inclusie en Banenafspraak

  • Haarlem
  • 20 tot 38 uur
  • Mbo-algemeen

Over deze functie

Een diverse organisatie in een diverse samenleving: dat wil zijn. Een inclusieve organisatie waarin iedereen zich welkom voelt, helemaal zichzelf kan zijn en talenten kan ontplooien en ontwikkelen.

Daarom streven we naar meer diversiteit in de breedste zin van het woord: alle aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen, zichtbaar en onzichtbaar. Denk aan culturele achtergrond, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, genderidentiteit of genderexpressie, leeftijd, opleiding, ervaring. Dit doen we in de volle overtuiging dat we met meer diversiteit – meer invalshoeken – ons werk nóg beter kunnen doen. En omdat onze organisatie een maatschappelijke rol heeft, vinden we het belangrijk dat onze medewerkers een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van onze diverse samenleving. Maar, om de aanwezige diversiteit ook daadwerkelijk te kunnen benutten, is een inclusief werkklimaat van essentieel belang, waarin iedereen het gevoel heeft erbij te horen en zichzelf te kunnen zijn. Daar maken wij ons sterk voor.

Vereisten

Afspraak met DNB dat we kandidaten uit de AG populatie mogen voorstellen die een link hebben met DNB. afd. inclusie en banenafspraak gaan dan in gesprek met kandidaat om te bekijken of er een werkplek te creëren valt.