Vacature shift leader productie/distributie

  • Haarlem
  • 38 uur
  • Mbo-3
  • 934923

Over deze functie

Je assisteert de productiemanager bij zijn leidinggevende taken over meerdere afdelingen. Je draagt verantwoordelijkheid voor de dagelijkse output en kwaliteit van de geproduceerde items.

Je zorgt voor een vloeiend productieproces door vooruit te kijken en – denken wat betreft aan- en afvoer van materialen en grondstoffen.Je traint en ondersteunt het team en je zorgt voor een aangename werksfeer. Je zorgt dat de veiligheidseisen en -regels in acht worden genomen. Je neemt deel aan en initieert verbeteringsprojecten. Je vervangt de productiemanager bij diens afwezigheid.Je draagt zorg voor een goede samenwerking met collega (assistent) shiftleaders en hun team.• Dagelijkse leiding van de productie-afdeling (al dan niet met behulp van de assistent Shiftleader).• Zorgdragen voor een veilige en nette werkomgeving en toezien op veilig gedrag.• Toezien op controle van machine instellingen voor, tijdens en na productie.• Verantwoordelijk voor ziekteverzuim en HR-gerelateerde taken die hierbij horen volgens interne afgestemde procedures.• Controleren van de dagelijkse team output en in overleg met collega shiftleaders en productiemanager nemen van de nodige maatregelen om dit te waarborgen.• Bewaken en rapporteren van de teamprestaties ten opzichte van de doelstellingen.• Het toezien op de kwaliteit van de geproduceerde items aan de hand van klant specificaties.• Toezien op en het plannen van een juiste bezetting.• Dagelijks overleg met de assistent shiftleaders over de verwachte en behaalde resultaten van het team.• Dagelijks overleg met de productiemanager over behaalde resultaten.• Zorgen voor een goede overdracht met de andere ploegen.• Zorgen voor een duidelijke vastlegging van (ver) storingen in het productieproces.• Zorgen voor een goede samenwerking met de assistent shiftleaders. etc.

Vereisten

MBO+ niveau.• Kennis van ons intern kwaliteitssysteem.• MS Office.• Vloeiend mondeling en schriftelijk Nederlands.• Basiskennis mondeling en schriftelijk Engels.• EHBO of BHV gecertificeerd.