Skip to main content

Leren en werken

Onze partner Leren en Werken werkt samen met instellingen in de regio om een leven lang ontwikkelen te stimuleren en de mismatch van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te overbruggen.

Leren en Werken Zuid-Kennemerland en IJmond geeft werkgevers advies op maat over (leer)banen, (om)scholingstrajecten, de arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid. Als ambassadeur van het Taalakkoord adviseren zij werkgevers ook over het identificeren en bespreekbaar maken van onvoldoende taalvaardigheid in hun bedrijf en het aanpakken van die problemen. Ze werken nauw samen met instellingen in de regio. Aan hun dienstverlening zijn geen kosten verbonden.

De combinatie leren en werken heeft de toekomst. Voor werkgevers, voor werknemers en voor werkzoekenden.

Om een plek te veroveren en te behouden op de arbeidsmarkt zijn zowel diploma’s als praktijkervaring onmisbaar. Eenmaal aan het werk is scholing noodzakelijk om bij te blijven en door te groeien. En: goede scholing houdt mensen langer en beter inzetbaar. Hiervoor werkt het WSP samen met de onafhankelijke organisatie Leren en Werken Zuid-Kennemerland en IJmond. Zij ondersteunen mensen in onze arbeidsmarktregio die met behulp van leren de kans op werk willen vergroten of een meer passende baan willen vinden.

Op de website van Leren en Werken Zuid-Kennemerland en IJmond vindt u meer informatie over de advisering en ondersteuning die Leren en Werken u kan bieden.
Lees ook over de diensten van Leren en Werken op het gebied van taal in de onderstaande tekst. Voor vragen of vrijblijvend advies stuurt u een bericht of belt u 06 26 17 00 49.

Leren en Werken Zuid-Kennemerland en IJmond beslaat de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort, Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
In de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond is Leren en Werken de schakel tussen kernpartners UWV, gemeenten, ROC’s en andere partners. Deze samenwerking heeft tot doel om de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio te bevorderen. 

Taalakkoord: landelijk en regionaal

Landelijk Taalakkoord werkgevers
Leren en Werken is ambassadeur van het Taalakkoord: een netwerk van werkgevers & taalaanbieders om taalontwikkeling op de werkvloer te stimuleren en daarmee laaggeletterdheid te verminderen. Via dit netwerk wisselen zij kennis, ervaringen en ‘best practices’ uit.

Voorbeeld
Een thuiszorgorganisatie in de regio heeft veel medewerkers waarvan het vermoeden bestaat dat zij moeite hebben met lezen en schrijven. Leren en Werken ging met deze werkgever in gesprek over de huidige situatie, waar de werkgever tegenaan loopt en wat mogelijke oplossingen kunnen zijn. Vanuit het netwerk van het Taalakkoord wordt deze werkgever gekoppeld aan een andere thuiszorgorganisatie die al aan de slag is gegaan met taal, om ervaringen uit te wisselen. Over een paar maanden neemt Leren en Werken weer contact op om te kijken of ze kunnen ondersteunen in de vervolgplannen.

Regionaal Taalakkoord
Naast een landelijk, is er ook een lokaal taalakkoord, dat zich richt op het trainen van medewerkers bij het herkennen van laaggeletterdheid. Werkgevers in de regio kunnen zich aansluiten bij dit akkoord. Werknemers hebben een signaleringsfunctie om laaggeletterdheid te herkennen, bijvoorbeeld bij klanten, en hen door te verwijzen naar de juiste partij.

Voorbeeld
Bij een re-integratiebureau voor mensen met een Wajong-uitkering hebben medewerkers geregeld te maken met klanten waarvan het vermoeden bestaat dat zij moeite hebben met lezen en schrijven. Leren en Werken gaf in opdracht van de werkgever, samen met partner Stichting Lezen en Schrijven, een webinar over het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterdheid. Het webinar geeft antwoord op de vraag hoe je laaggeletterdheid herkent, hoe je het bespreekbaar maakt en welke mogelijkheden er (regionaal) bestaan om naar door te verwijzen zodat de klant aan de slag kan met taalverbetering.

 

Close Menu