Vacature Chauffeur personenvervoer

  • Starnmeer
  • 20 tot 32 uur
  • Mbo-2
  • 907824

Over deze functie

Als Taxi-Chauffeur Personenvervoer verricht je de volgende taken:- Klanten vervoeren (kinderen of ouderen);- Klanten begeleiden;- Rolstoelen of andere hulpmiddelen vastzetten (indien van toepassing);- Evt. bagage van klanten in en uit het voertuig tillen.

Basisopleiding Taxichauffeur met baangarantie:De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.In het theoriedeel wordt aandacht geschonken aan de volgende onderwerpen:• Administratie en documenten• Wet- en regelgeving• Verkeersdeelname• Verkeersongevallen, verstoringen en calamiteiten• Afhandeling ongevallen• Oplossen van storingen• Communicatie en boordapparatuur• Klantgerichtheid en beroepshouding• Klantsoorten en gedrag• Conflictsituaties en het eigen gedrag• Handelen bij agressie• Klachtenprocedure• Route en rijtijd• Topografische kennisAantal dagdelen: 4 dagdelenExamentraining: 2 dagdelenIn het praktijkdeel wordt aandacht geschonken aan:• Toepassing wet-en regelgeving• Uitvoering rijklaarcontrole• Tijdige herkenning van risico’s en juiste reactie• Rijvaardigheid en stratenkennisAantal lesuren: 12 uur(2 cursisten per auto)Examentraining: 1 dagdeel5 Opleidingstraject TaxichauffeurExamen:Het theorie-examen bestaat uit 40 meerkeuze vragen, het praktijkexamen duurt85 minuten. Kandidaten die slagen voor beide onderdelen ontvangenHet Basisdiploma Taxichauffeur zoals bedoeld in de Taxiwet. Theorie enPraktijkexamen wordt afgenomen door het CBR.Training Sociale VaardighedenEr wordt van een taxichauffeur die een visite kaartje is voor het bedrijf sociaal vaardig gedrag gevraagd. De diversiteit van de passagiers vraagt om een andere aanpak en wat te doen bij een conflict situaties, mindervalide personen of een wens van een klant. Dit wordt door middel van theorie uitgelegdDoelgroepenvervoerDoelgroepenvervoer is bestemd voor taxichauffeurs die zich verder willen bekwamen als taxichauffeur in het contractvervoer.

Vereisten

- minimaal 21 jaar;- een bewijs van goed gedrag kunnen overhandigen;- medische keuring moet geen probleem zijn;- een taalniveau van minimaal NT2 niveau 3 hebben;- in het bezit zijn van een Nederlands rijbewijs en minimaal één jaar rijervaring;- een goede fysieke conditie