Vacature Medisch secretaresse

  • Haarlem
  • 24 tot 36 uur
  • Mbo-4
  • 130824

Over deze functie

Als Medisch Secretaresse lever je administratieve- en secretariële ondersteuning en voer je gedelegeerde taken uit in opdracht van de verzekeringsarts taakdelegatie.

Je werkt onder aansturing en verantwoordelijkheid van de verzekeringsarts taakdelegatie (VA-T).De belangrijkste onderdelen van de functie:•Je hebt zowel mondeling, schriftelijk als telefonisch intern- en extern klantencontact;•Je voert algemene administratief secretariële werkzaamheden uit ten behoeve van de VA-T;•Je onderkent, vraagt, completeert en registreert gegevens ter voorbereiding op de sociaal medische beoordeling en zaken die aan de VA-T moeten worden voorgelegd;•Je bereidt medische rapportages voor op basis van gegevens en aantekeningen van de VA-T en werkt deze uit;•Je handelt conform de UWV BMG (Beheer Medische gegevens) richtlijnen ten aanzien van de integriteit, beveiliging van gegevens en privacy;•Je stelt prioriteiten, signaleert knelpunten, stelt verbetervoorstellen voor en onderneemt passende actie om gemaakte afspraken na te komen;•Door jouw ondersteuning heeft de verzekeringsarts meer tijd en ruimte voor zijn/haar professionele taken en is het mogelijk om een hogere productiviteit te realiseren.

Vereisten

Je bent aantoonbaar taalvaardig en typevaardig en je beheerst de medische terminologie•Je kan werken met systemen die worden gebruikt in het werkproces•Je kent en begrijpt de administratieve SMZ werkprocessen•Je hebt globale kennis van de arbeidsgeschiktheidswetten