Skip to main content

Stefan van Loo begon met een proefplaatsing. Nu, een jaar later heeft hij een vaste baan als junior financieel ondersteuner bij de gemeente Velsen. Ondanks zijn autisme en dankzij begeleiding van collega’s en jobcoach heeft hij zich enorm snel ontwikkeld.

De gemeente Velsen is partner van IJmond Werkt!* én werkgever. Dus toen er een vacature bij het team financiële administratie en specialisten vrijkwam, zocht teamleider Lex Rookhuizen vanzelfsprekend naar kandidaten onder mensen met een arbeidsbeperking.

Grondig
Het werd Stefan van Loo (24). Na een fusie bij zijn vorige werkgever zocht hij een nieuwe baan. ‘Ik werk graag met cijfers en ik ben heel nauwkeurig’, vertelt Stefan. Stefan heeft autisme. Contacten leggen, is lastig en hij heeft structuur nodig om goed te kunnen werken. Lex: ‘Bij financiën werken we meestal volgens processen, dus dat geeft houvast. En we krijgen begeleiding van een jobcoach.’

Begeleiding
Jobcoach Karin Hollenberg van IJmond Werkt! bezoekt Stefan en Lex regelmatig. ‘Ik bespreek met Stefan wat hij lastig vindt en ik geef hem tips. Toen hij bijvoorbeeld in maart opeens vanuit huis moest gaan werken, vanwege Covid-19, ontstond er onduidelijkheid bij hem over werktijd en vrije tijd. Maar met een dagplanning en intensieve begeleiding kreeg hij er weer grip op.’ Lex vult aan: ‘Karin helpt ons Stefan beter te begrijpen.’

Overzicht
Om Stefan succesvol te laten starten, hebben Lex en Karin een opstartschema gemaakt. Dit schema, een overzicht van zijn taken met de beschikbare tijd, maar ook met zijn telefoonnummer, gaf hem regelmaat. Daarnaast had hij een vaste begeleider in het team, zij heeft daarvoor de HARRIE-training gevolgd. Inmiddels spreken we in de verleden tijd, want dit is niet meer nodig. Meer en meer voelt Stefan zich op z’n gemak: ‘Ik ben echt veranderd sinds ik hier werk. Contacten leggen, gaat steeds beter. Ik pak nu gewoon de telefoon als het nodig is.’

Geduld
‘Hij ontwikkelt zich. We bereiden nu de accountantscontrole voor en daar draagt Stefan ook aan bij’, vertelt Lex. ‘Ik krijg er steeds meer taken bij’, knikt Stefan trots. Lex: ‘Eerst was hij erg onzeker maar met geduld kom je ver. Het team is overal bij betrokken en stond er volledig achter en dat moet echt, want zij moeten met hem samenwerken.’ Karin: ‘Lex en zijn team zijn bereid geweest eerst te investeren. En nu komt de tijd dat ze oogsten, want ze kunnen steeds meer taken aan Stefan overlaten.’

‘Werkgevers staan er niet alleen voor’

wethouder Marianne Steijn –

Inspirerend
Ook Marianne Steijn, wethouder Sociale Zaken van de gemeente Velsen, vindt het verhaal inspirerend. Ze heeft Werk & Inkomen in haar portefeuille en ze vindt dat iedereen mee moet kunnen doen. Ze is bestuurslid van IJmond Werkt!, een van de partners van het WSP. Marianne Steijn: ‘Gehoord en gezien worden, is voor iedereen belangrijk. Dit voorbeeld laat zien dat het loont om stil te staan bij de vraag wat iemand nodig heeft om goed te kunnen werken. Maar het werkt ook de andere kant op en dus vraag ik aan werkgevers: Wat hebben jullie nodig om inclusief te ondernemen? Ik begrijp dat werkgevers zich afvragen hoe je dit dan doet als klein bedrijf. Voor deze werkgevers is het WSP er. Je staat er niet alleen voor. Onbekend maakt onbemind, en daarom vertellen we deze verhalen. Alles wat je aandacht geeft, groeit.’

*IJmond Werkt! werkt samen met UWV en Spaarne Werkt Personeelsdiensten in het WerkgeversServicepunt (WSP) Zuid-Kennemerland en IJmond

Tekst: Cindy Rodenburg
Fotografie: Judith Cappon

Close Menu