Skip to main content

Eenmalige speciale uitgave!

Met deze eenmalige uitgave wil de regio Zuid-Kennemerland & IJmond werkgevers wijzen op het potentieel onder mensen met een arbeidsbeperking. Zeker ook onder mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een inspirerend magazine! Inclusief interview met onze werkgeversadviseur Frenk van Batum:

“Uit onderzoek blijkt dat werk veel meer oplevert dan alleen een salaris. Werkende mensen krijgen een (extra) doel in hun leven, regelmaat en sociale contacten. Dit draagt bij aan de gezondheid van mensen, juist ook bij mensen met psychische problematiek. Een baan en volledig meedraaien in de werkende maatschappij kan voor hen een wezenlijk verschil maken.”

Close Menu