Skip to main content

Hier vindt u de vijfde editie van onze Kandidatenkrant, waarin werkzoekenden

worden voorgesteld aan het netwerk van het WerkgeversServicepunt

Zuid-Kennemerland en IJmond (WSP). Via dit netwerk hebben we iedereen

in de regio die onder welke omstandigheid dan ook zonder werk is

komen te zitten en gebruik maakt van de sociale voorzieningen in beeld.

Deze editie vragen we aandacht voor werkzoekenden met een inkomen

uit de Wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Close Menu