Skip to main content

In de maand november komt het WSP met een speciale editie “Maand van de 1000 Voorbeelden” kandidatenkrant!  

Op woensdag 3 november 2021 verschijnt de vierde editie van de Kandidatenkrant waarin werkzoekenden worden voorgesteld uit het netwerk van het WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond (WSP). Via dit netwerk hebben we iedereen uit de regio die door welke omstandigheid dan ook zonder werk is komen te zitten en gebruik maakt van de sociale voorzieningen, in beeld. In deze editie zal er ook extra aandacht worden gegeven aan de Maand van de 1000 Voorbeelden, door mooie voorbeelden te benoemen van werkgevers die al iets hebben betekend voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kijk voor meer informatie over de Maand van de 1000 Voorbeelden op: www.opnaarde100000.nl/maand-van-de-1000-voorbeelden

 

Close Menu