Skip to main content

De coronacrisis heeft onze arbeidsmarkt in korte tijd veranderd. Verschillende sectoren draaien al maanden op halve kracht, waardoor mensen hun baan verliezen. Maar er zijn ook bedrijven die in deze moeilijke tijd juist staan te springen om extra personeel. In alle regio’s zijn WerkgeversServicepunten (WSP’s) actief die bedrijven helpen met hun vraag naar personeel en werkzoekenden ondersteunen naar nieuw werk. Met de campagne ‘Werkgevers anno nu’ willen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV, gemeenten en de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt deze regionale servicepunten beter op de kaart zetten.

werkgevers anno nu bas van 't woud

“Juist in deze tijd is het ontzettend belangrijk om mensen snel naar nieuw werk te helpen en om mensen voor wie het moeilijk is om aan de slag te komen een steun in de rug te bieden. Werkgevers willen hun vacatures snel vervullen. Voor hen zijn de regionale WerkgeversServicepunten hét aanspreekpunt voor werk in de regio.” Aldus Staatssecretaris Bas van ’t Wout

Via de regionale WerkgeversServicepunten, 35 verspreid over het land, kunnen werkgevers en werkzoekenden elkaar snel vinden. Het gaat naast werkzoekenden die recent door de coronacrisis hun baan kwijt zijn geraakt ook om mensen die al wat langer langs de kant staan en graag aan de slag willen. De WSP’s bieden werkgevers kandidaten aan en geven informatie en advies over beschikbare subsidies. Ze ondersteunen werkgevers ook met het passend maken van werk en het bieden van bijvoorbeeld jobcoaching.

Het regionale werkgeversservicepunt voor de regio Zuid-Kennemerland en IJmond is te vinden via de campagnepagina werkgeversanno.nu. Zo komen werkgevers zo snel mogelijk van personeelsvraag naar antwoord.

Ondernemers in de regio met vacatures, vragen over de Participatiewet, de banenafspraak, subsidies, jobcoaches of de invulling van social return nemen contact op met het WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond (WSP ZKIJ) via 088-501 91 91 of via info@wspzkij.nl. Meer informatie staat op wspzkij.nl

Close Menu