Skip to main content

WSP Zuid-Kennemerland en IJmond start het netwerk voor HR professionals “NetwerkenWerkt!” hier in de regio!

Wat is NetwerkenWerkt! eigenlijk?
NetwerkenWerkt! is een kosteloos netwerk voor en door werkgevers voor met name HR professionals. Het initiatief NetwerkenWerkt! is in 2019 opgericht in Alkmaar door de HVC Groep en inmiddels ook actief in de regio’s Zaanstreek Waterland Dordrecht, Noord-Nederland en Amsterdam en verwacht eind 2021 landelijke dekking te hebben.
NetwerkenWerkt! heeft als doel om organisaties uit de profit en non-profit sector duurzaam te laten samenwerken op HR-gebied in de meest brede zin van het woord.

Samen kom je verder… helemaal in een tijd als deze waar de veranderingen op de arbeidsmarkt nog nooit zo snel zijn gegaan.
Enkele voorbeelden van hoe de leden van het netwerk elkaar helpen zijn;

  •  Invulling van openstaande vacatures
  • Beschikbaar stellen van boventallig personeel
  • Plaatsen van participatiekandidaten, leerlingen en de re-integratie van medewerkers
  • Beschikbaar stellen van stages en/of werkervaringsplaatsen (met of zonder loonwaarde)
  • Als sparringpartners

Uiteindelijk weten we met elkaar samen meer dan alleen!

Meer dan 40 organisaties hebben zich al aangemeld voor de Kick-off op donderdag 3 december! HR professionals van de Gemeenste Beverwijk, Gemeente Velsen, Gemeente Haarlem, Connexxion, Politie, Holland and Barrett, Ministerie van Defensie, Tata Steel Europe, Cycloon Post, PDZ Uitzendbureau, de Rechtspraak, Pathé, Circuit Zandvoort, Brink’s, Provincie Noord-Holland en SAMEN bureau voor loopbaanontwikkeling hebben hun medewerking toegezegd

Op donderdag 3 december om 10.00 uur is de kick-off en u bent van harte uitgenodigd om deel te nemen! De sessies duren maximaal 1,5 uur en zijn momenteel online maar zullen in de toekomst weer live zijn.

Meer informatie nodig of interesse om aan te sluiten?
Neem contact op met Chris van Alphen, adviseur Werkgeversdiensten Zuid-Kennemerland en IJmond via chrisvanalphen@ijmondwerkt.com of 06-4631871

Uitnodiging NetwerkenWerkt!

Close Menu