Skip to main content

Tijdens het bestuurlijk overleg arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond kwamen afgevaardigden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het UWV en de landelijke programmaraad met een grote taart om de arbeidsmarktregio in het zonnetje te zetten en te feliciteren met het hoge percentage klantprofielen in de kandidatenverkenner.

De kandidatenverkenner op het WerkgeversServicepunt zorgt ervoor dat werkgevers de werkzoekenden met een arbeidsbeperking goed kunnen vinden. Hierdoor vinden meer mensen met een arbeidsbeperking een baan. In onze arbeidsmarktregio zijn in totaal 2.372 profielen in het bestand opgenomen, waardoor de kandidaten die onder de doelgroep vallen goed in beeld zijn. Door gezamenlijke inspanningen van het WerkgeversServicepunt, het UWV én de gemeenten in de arbeidsmarktregio is dit gelukt.

Close Menu