Skip to main content

De jury van de IJmond Werkt! Award 2021, bestaande uit Gaatze de Vries (wethouder gemeente Heemskerk en tevens bestuursvoorzitter van IJmond Werkt!), Ton van der Scheer (scheidend voorzitter OV IJmond) en Sander Slotemaker (operationeel directeur van Patina Dakdenkers en winnaar van de IJmond Werkt! Award 2019) nomineerde drie ondernemingen die hun nek hebben uitgestoken als het gaat om sociaal ondernemen.

De genomineerden zijn Natural Cosmetics Holland, Bourgondisch Lifestyle en Cycloon Fietskoeriers. Alle drie hebben een structurele basis gecreëerd voor mensen die via IJmond Werkt! aan werk worden geholpen, variërend van statushouders tot mensen met een arbeidsbeperking vanuit de sociale werkvoorziening en de Participatiewet. De jury is onder de indruk van de passie waarmee deze ondernemers sociaal ondernemen, hoe ze dat ook van anderen verwachten en hoe ze dat daadwerkelijk om hebben gezet in een positieve werksituatie voor iedereen binnen hun ondernemingen.

De IJmond Werkt! Award wordt uitgereikt aan het bedrijf uit de regio dat zich het meest inzet voor mensen die om wat voor reden dan ook steun nodig hebben om in hun werk goed te functioneren. De jury heeft bij haar keuze op verschillende aspecten gelet zoals bewust betrokken ondernemerschap, creativiteit in ondernemerschap, het geloof in het kunnen van de medewerkers en voorbeeldfunctie voor de branche.

De genomineerde bedrijven hebben laten weten zich vereerd te voelen met de nominatie. Het is nu aan de aanwezigen van het ondernemersevent Fris Kijken & Anders Denken op 23 november in de Felison Cruise Terminal in IJmuiden, om aan de hand van getoonde bedrijfsfilms de uiteindelijke winnaar van de IJmond Werkt! Award te kiezen.

Tijdens het event komen actuele onderwerpen aan bod waar ondernemers in deze tijden tegenaan lopen: Personele puzzels en het hebben van een lange adem. Meer info over dit event is te vinden op www.ijmondwerkt.com/event en aanmelden kan via event@ijmondwerkt.com

Close Menu