Vacaturecafé is ideale manier om kennis te maken met mensen uit het doelgroepregister

Steeds meer mensen waarvoor de banenafspraak geldt, vinden werk. Dit zijn mensen die een extra aanpassing of begeleiding nodig hebben op hun werkplek. Voor deze groep had het WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond dinsdag 1 oktober een vacaturecafé georganiseerd in het Stadskantoor Zijlpoort in Haarlem.

In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond gaat het om zo’n 3500 mensen. De regio ligt goed op koers ligt bij het behalen van de doelstelling. De helft van de werkzoekenden heeft inmiddels een baan, de andere helft nog niet. Zij zijn veelal onderweg naar werk of bereiden zich daarop voor.

19 stands
Voor het vacaturecafé hadden zo’n 19 werkgevers zich verzameld in de hal van het standskantoor. Er waren stands van CenterParcs Zandvoort, TataSteel, Rataplan, Albert Heijn Vos, Teva Pharmachemie, uitzendbureaus zoals Werckpost, Herenbos, Werk in uitvoering en L&P arbeidsbemiddeling Spaarnelanden, de Douane, het landelijke kantoor van Albert Heijn, Etos distributiecentrum, en PrivaZorg.

Julie heeft nog nooit een vacaturecafé bezocht en is uit nieuwsgierigheid komen kijken. Ze heeft de hotelschool gedaan en ze oriënteert zich op een baan voor ongeveer 24 uur. ‘Ik wist niet precies wat ik kon verwachten maar ik vind het wel leuk. Het is gezellig druk, ik heb met een paar werkgevers gesproken en mijn cv daar achtergelaten.’

Vacatures genoeg
Vacatures zijn er genoeg, maar het gaat om de juiste match. Rim Martens is jobcoach bij Albert Heijn en zij ondersteunt AH-filialen bij het aannemen van mensen die vallen onder de Participatiewet. Ze heeft 2 goede kandidaten gesproken en gaat hun namen doorgeven aan een AH-filiaal. Lassers zijn heel moeilijk te vinden, weet Hendrik van uitzendbureau Werkckpost. Hij heeft er deze middag in elk geval één gesproken, en zijn contactgegevens genoteerd. Mediabedrijf MEO is tevreden over de opbrengst: ze hebben 8 namen genoteerd om contact mee op te nemen.

Het WSP organiseert elk kwartaal een vacaturecafé. Wilt u als werkgever ook eens deelnemen, dan bent u van harte welkom. Aanmelden kan via Dennis.deHoop@uwv.nl

Tekst: Cindy Rodenburg