Skip to main content

De banenafspraak is een belangrijk initiatief van de overheid om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Het doel van de banenafspraak is om in 2026 in totaal 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Om dit te bereiken is het belangrijk dat werkgevers bereid zijn om hun wervings- en selectieproces aan te passen en meer open te staan voor het creëren van aangepaste banen.

Jobcarving kan hierbij een waardevol hulpmiddel zijn. Daarmee kunnen werkgevers mensen met een arbeidsbeperking helpen om hun potentieel te maximaliseren en hun baantevredenheid te vergroten. Tegelijkertijd zijn er ook voor de werkgever zelf diverse voordelen.

Diversiteit op de werkvloer

Door een functie aan te passen op iemand met een arbeidsbeperking en die zo een kans te bieden op passend werk, kunnen werkgevers een bredere pool van talent aanspreken. Dit kan leiden tot een meer inclusieve werkomgeving en een verrijking van het team. Bovendien kan het ook bijdragen aan een beter begrip van de verschillende uitdagingen waarmee werknemers met een arbeidsbeperking worden geconfronteerd en het creëren van een meer empathische werkcultuur.

Jobcarving en de banenafspraak

Om jobcarving succesvol toe te passen als hulpmiddel bij de banenafspraak, is het belangrijk om open te staan voor het aanpassen van bestaande functies en openstaande vacatures. Op die manier kan een functie geschikt gemaakt worden voor werknemers met een arbeidsbeperking. Het WerkgeversServicepunt (WSP) kan hierbij helpen. Ook kan een adviseur van het WSP u ondersteunen met een Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie, wanneer u de volledige organisatie of specifieke werkprocessen onder de loep wilt nemen.

Kortom: jobcarving kan u als werkgever helpen bij het invullen van de banenafspraak. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden en voordelen voor uw bedrijf te verkennen.

Neem contact op

Close Menu