Skip to main content

Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties heeft inmiddels een tekort aan personeel en daar lijkt voorlopig geen verbetering in te komen. De kinderopvangorganisaties in onze arbeidsmarktregio (Zuid-Kennemerland en IJmond) stuurden daarom een brandbrief aan de gemeente Heemstede om dit probleem aan te kaarten. Gemeente Heemstede zocht contact met het WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond (WSP) met de vraag: Hoe kunnen we deze branche helpen met aan het oplossen van dit nijpende personeelstekort?

Werkzoekenden zijn er namelijk zeker wel, maar niet komend uit de branche of met de juiste papieren. Het WSP organiseerde daarom voor werkzoekenden een eerste Webinar Werken in de Kinderopvang.

Tijdens het Webinar is het vak van pedagogisch medewerker uitgelicht en verteld wat er nodig is om een gekwalificeerd medewerker te worden. Een geslaagd en inspirerend Webinar met een hoge opkomst was het gevolg. Het WSP, kinderopvangorganisaties en het Nova College hebben met 14 geïnteresseerde kandidaten speeddates georganiseerd. Momenteel  zijn we in de fase van de tweede ronde gesprekken. Hopelijk tekent op korte termijn de eerste groep pedagogisch medewerkers in spé hun contracten en starten hun opleiding.

Een mooi voorbeeld hoe het WSP acteert op brandende personeelsvraagstukken.

Close Menu