Skip to main content

Gericht op zoek naar werk na baanverlies door coronacrisis

Mensen in de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen die kwijt te raken, kunnen vanaf nu terecht bij het regionale mobiliteitsteam ZKIJ Werkt Door. Regionale mobiliteitsteams kunnen werkzoekenden die moeite hebben om zelf nieuw werk te vinden, gericht aan werk helpen, via intensieve begeleiding, coaching, scholing en leren in de praktijk. ZKIJ Werkt Door is onderdeel van een landelijk dekkend netwerk van 35 mobiliteitsteams, waarvan de eerste vorig jaar zijn gestart.

Net als de andere regionale mobiliteitsteams, is ZKIJ Werkt Door een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, onderwijs, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), vakbonden (FNV en CNV) en werkgeversorganisaties. De inzet van het team is erop gericht om werkloosheid in de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren, door de dienstverlening te bieden die nodig is voor de (over)stap naar nieuw werk.

ZKIJ Werkt Door richt zich op mensen in de regio die sinds de start van de coronacrisis, 12 maart 2020, hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken én die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van nieuw werk – waaronder zelfstandige ondernemers en jongeren. Deze brede aanpak moet zorgen voor meer kansen voor werkzoekenden, ook als ze een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, en een betere aansluiting bij het beschikbare werk in de omgeving.

Demissionair minister Wouter Koolmees benadrukt het belang van de regionale mobiliteitsteams: “Veel mensen hebben een onzekere periode achter de rug en voor sommigen is dat helaas nog niet afgelopen. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen samenwerkt om waar dat nodig is mensen van werk-naar-werk te helpen, zodat er snel weer perspectief is.” Volgens demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma zijn er tal van mogelijkheden: “We hebben iedereen nodig op de arbeidsmarkt. Er liggen juist nu veel kansen voor mensen die tijdens de crisis hun baan of opdrachten zijn verloren.”

Eerder kondigde het kabinet al een aanvullend sociaal pakket aan, om nieuw perspectief te bieden aan mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten. De regionale mobiliteitsteams spelen daar nu en komend jaar een belangrijke rol in. Voor de aanpak heeft het kabinet eerder 195 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Wiersma: “Dus heb je hulp nodig? Ga naar het team bij jou in de buurt. Een team experts geeft je advies, helpt je vooruit en vergroot jouw kans op een baan of nieuwe opdrachten.”

Meer informatie over ZKIJ Werkt Door is te vinden op zkijwerktdoor.nl.

Close Menu