Skip to main content

Dat je als werkgever ook prima met hbo-vacatures bij het WerkgeversServicepunt (WSP) Zuid-Kennemerland en IJmond kunt aankloppen, bewijst het leerwerktraject Smart Mobility wel. Een grootschalige wervingsactie voor dit traject leverde maar liefst drieëndertig sollicitanten op.

We leven steeds ‘slimmer’, veiliger en duurzamer. Zoals op het gebied van mobiliteit. Denk maar eens aan elektrisch rijden, voertuigen die communiceren met verkeerslichten en zelfrijdende voertuigen. Organisaties en bedrijven hebben daarom behoefte aan medewerkers met kennis van deze relatief nieuwe vakgebieden. Reden voor de Provincie Noord-Holland en het WSP om een hbo-leerwerktraject Smart Mobility te starten, naar voorbeeld van de Provincie Overijssel.

Uitdaging
‘Veel werkgevers kloppen bij ons aan voor vacatures op uitvoerend niveau’, vertelt WSP-adviseur Daniëlle Everhard. ‘Dus toen ik van de Provincie Noord-Holland de vraag kreeg of we ook hbo’ers kennen, heb ik gezegd dat ik eens zou gaan kijken. Ik houd wel van een uitdaging. Uit gesprekken met de Provincie en de opleider bleek dat ze zochten naar mensen met beroepsoverstijgende competenties. Dit zijn competenties die mensen eerder hebben opgedaan, in een andere functie of in hun vrije tijd. Zoals leidinggeven, plannen of organiseren. Werf je op deze manier dan vergroot je de kans op geschikte sollicitanten.’

Selectie
Aan de hand van dit profiel en de adviezen van Daniëlle heeft de Provincie een wervingsflyer laten maken. ‘We hebben deze breed verspreid, zelfs landelijk. Het leverde tachtig reacties op van belangstellenden voor het leerwerktraject. Voor hen hebben we – in de nadagen van de laatste lockdown – een online informatiebijeenkomst georganiseerd. Daar vertelde onder andere een oud-deelnemer aan het leerwerktraject van de Provincie Overijssel over zijn ervaringen. Vervolgens ontvingen we drieëndertig sollicitaties van mensen die het leerwerktraject wilden volgen. Dertig daarvan hebben we uitgenodigd voor een van de selectiedagen. Tijdens deze dag hebben de sollicitanten een groepsassessment uitgevoerd in Haarlem. Ze zijn daar beoordeeld op competenties zoals samenwerken, organisatievermogen en creativiteit. In de middag waren er individuele gesprekken met de sollicitanten.’ Ook Daniëlle was bij beide dagen aanwezig om de sollicitanten te observeren en te begeleiden. ‘Ik heb de dertig sollicitanten die zaten te wachten op hun individuele gesprek gezelschap gehouden. Zeker voor de laatste die aan de beurt was, was het die middag een lange zit. Bovendien was dit een mooie manier om de sollicitanten beter te leren kennen.’

Resultaat
Er zijn vijftien deelnemers geselecteerd voor het leerwerktraject dat is betaald door de Provincie Noord-Holland. Uiteindelijk zijn er twaalf mensen gestart. Zij hebben het traject kunnen volgen met behoud van hun uitkering. Het leerwerktraject bestond uit een theoretisch deel en een praktijkdeel van elk drie maanden. Voor het praktijkdeel hebben de deelnemers zelf een werkervaringsplaats bij een werkgever geregeld.
Na afloop hebben tien deelnemers een betaalde baan gevonden.

Op je 63e nog omscholen?
Maurice Funcken deed het en daar heeft hij geen spijt van. Hij volgde het leerwerktraject Smart Mobility en nu werkt hij bij de gemeente Heemstede. Benieuwd wat Maurice hier zelf over vertelt? Lees het interview met Maurice Funcken.

Close Menu