Skip to main content

2022 is het jaar waarin de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt een recordhoogte bereikte. Ook in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond is hier sprake van. Alles over de ontwikkelingen lees je in Regio in Beeld 2022 Zuid-Kennemerland en IJmond.

Door vergrijzing, ontgroening, een toenemend aantal banen, minder werkzoekenden en een kwalitatieve mismatch staat de arbeidsmarkt onder spanning en zal de krapte in een aantal sectoren zoals de zorg, techniek, ICT en bouw structureel zijn. Dit vraagt om een andere aanpak van de arbeidsmarkt. UWV wil samen met partners (gemeenten, vakbonden, onderwijs en werkgevers,) er voor iedereen zijn en een nog actievere rol spelen op de arbeidsmarkt. Door om- en bijscholing kunnen veel werkzoekenden, met of zonder uitkering, de weg vinden naar beroepen met structurele tekorten. Welke dat zijn lees je in het rapport regionale kansrijke beroepen. Hierdoor ontstaat ook mobiliteit op de arbeidsmarkt, waardoor banen vrijkomen voor mensen die maar moeizaam een plek op de arbeidsmarkt weten te verwerven.

Close Menu