Skip to main content

In een dynamische arbeidsmarkt is het essentieel dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Praktijkleren speelt hierin een cruciale rol. Het biedt u als werkgever de mogelijkheid om medewerkers op maat op te leiden, afgestemd op de behoeften van het bedrijf. Zo kunt u niet alleen bestaande medewerkers langer aan u binden en helpen zich te ontwikkelen, maar ook nieuwe werknemers aantrekken. Op deze pagina duiken we dieper in het concept van praktijkleren, de voordelen voor werkgevers en de beschikbare subsidiemogelijkheden. 

Praktijkleren in het kort 

Praktijkleren is een unieke leerroute waarbij werkenden en werkzoekenden de kans krijgen om in de praktijk te leren en zich te ontwikkelen. Het is speciaal bedoeld voor degenen die geen startkwalificatie hebben en voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma of certificaat momenteel niet haalbaar is. 

De praktijkverklaring

Met de praktijkverklaring krijgen werkenden en werkzoekenden een erkende verklaring vanuit het mbo, wat hun perspectief op duurzaam werk vergroot. Voor werkgevers maakt deze verklaring duidelijk welke vaardigheden een werknemer bezit. Het biedt ook kansen in sectoren met een tekort aan personeel. 

Subsidiemogelijkheden bij praktijkleren met praktijkverklaring

Subsidiemogelijkheden bij praktijkleren met praktijkverklaring 

Het stimuleren van praktijkleren is een prioriteit voor de overheid, en daarom zijn er subsidiemogelijkheden beschikbaar gesteld voor erkende leerbedrijven die leerplaatsen aanbieden. Hier is een diepgaand overzicht van deze subsidiemogelijkheden: 

Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg
De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor de begeleiding van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg (overig onderwijs (ovo)/overige opleidingen deeltijd (odt)) volgt. U helpt hiermee de directe en duurzame inzetbaarheid van werkenden of werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verbeteren. 

De duur van de opleiding waarvoor een erkend leerbedrijf een vergoeding kan ontvangen is maximaal 40 weken vanaf de startdatum die is opgenomen in de praktijkovereenkomst. Voor het realiseren van een praktijkplaats van 40 weken kunt u een vergoeding krijgen van maximaal € 2.700. 

Meer informatie 

Voor meer gedetailleerde informatie en voorwaarden van de subsidieregeling praktijkleren, wordt geadviseerd om de officiële website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te raadplegen. 

De voordelen van praktijkleren voor werkgevers 

Praktijkleren is niet alleen een investering in de toekomst van een medewerker, maar ook in de toekomst van het bedrijf zelf. Door medewerkers de kans te geven om in de praktijk te leren, creëert u een omgeving waarin continue groei en ontwikkeling centraal staan. Dit heeft tal van voordelen, zowel op korte als op lange termijn. Hier zijn enkele van de meest opvallende voordelen van praktijkleren voor werkgevers: 

  • Het aanbieden van praktijkleren draagt bij aan de ontwikkeling van medewerkers en het bedrijf. 
  • Praktijkleren vergroot de betrokkenheid en inzetbaarheid van medewerkers. 
  • Het helpt bij het vinden van gekwalificeerd personeel. 
  • Praktijkleren biedt de mogelijkheid om nieuw personeel zelf op te leiden met een landelijk erkende verklaring. 
  • Praktijkleren geeft inzicht in de kwaliteiten en vaardigheden van de kandidaat. 

Ontdek wat praktijkleren voor u kan doen 

WSP Zuid-Kennemerland en IJmond is er om te helpen.  Wij denken graag in oplossingen voor u als werkgever. Bent u benieuwd hoe u praktijkleren kunt toepassen in uw bedrijf, en hoe het WerkgeversServicepunt u daarbij kan ondersteunen? Neem gerust contact met ons op. 

    Close Menu