Skip to main content

De landelijke campagne “Extra handen voor de zorg” is regionaal een groot succes. Een kleine 500 mensen uit de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond hebben zich aangemeld om zich tijdens de coronacrisis in te zetten in de zorg. Het betreft pensionado’s, oud-zorgmedewerkers, vrijwilligers, en zij-instromers.

Adviseurs van het WerkgeversServicepunt (WSP) Zuid-Kennemerland en IJmond bellen alle aanmeldingen na, waarna een profiel wordt opgesteld dat verspreid wordt onder zorginstellingen die zich via dezelfde site hebben aangemeld voor extra hulp. Het WSP is verheugd in tijden van corona samen met partners RegioPlus (regisseert het proces) en VBZ-KAM (coördineert het proces) bij te kunnen dragen aan het tekort aan handen in de zorg en zo indirect aan de bestrijding van het virus.

Extrahandenvoordezorg.nl is een breed, niet-commercieel samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Close Menu