Skip to main content

Voor veel werkgevers en werknemers zijn het moeilijke en onzekere tijden. Daarom heeft de regering economische noodmaatregelen getroffen. Eén van de regelingen, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), is erop gericht om werkgevers met omzetverlies tegemoet te komen in de loonkosten. Met de uitvoering van deze regeling wordt werkloosheid voorkomen en blijft ervaring en kennis voor bedrijven behouden.

De regeling wordt uitgevoerd door UWV. De uitvoering van de regeling is een uitzonderlijke operatie, zowel qua omvang als snelheid. UWV heeft de afgelopen weken alles op alles gezet om een solide proces neer te zetten dat werkt vanaf dag 1, zorgvuldig is en geen haperingen kent. Gezien de korte voorbereidingstijd en de grote hoeveelheid te verwachten aanvragen kunnen er opstart- en uitvoeringsproblemen ontstaan. UWV rekent op uw begrip hiervoor. Ook doen ze een beroep op uw morele verantwoordelijkheid om uitsluitend gebruik te maken van deze regeling als u daar recht op heeft.

Voor meer informatie over de regeling, zie uwv.nl/now
Bekijk hieronder een filmpje over de NOW regeling:

Close Menu