Skip to main content

De verspreiding van het coronavirus en de beheersmaatregelen die genomen zijn om ons te beschermen, raken ons allemaal. Werkgevers zoeken manieren om hun mensen gezond en aan het werk en hun bedrijf draaiende te houden.

Ook voor medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak zijn het verwarrende tijden. Deze doelgroep is natuurlijk ontzettend breed en gevarieerd, maar omvat ook een kwetsbaarder deel van de arbeidsbevolking.

De Toolbox Corona en Banenafspraak is ontwikkeld om inclusieve werkgevers te ondersteunen. Natuurlijk zijn op verschillende plekken ontzettend veel – algemeen geldende informatie – beschikbaar. Deze toolbox wil een meerwaarde bieden aan bedrijven die kansen bieden aan mensen uit met een arbeidsbeperking. De toolbox bevat informatie over voor hen relevante wet- en regelgeving en daarnaast zijn tips en adviezen over de begeleiding van medewerkers te lezen.

Bronnen:
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/toolbox-corona-en-banenafspraak-online
https://www.opnaarde100000.nl/toolbox-corona-en-banenafspraak

Close Menu