Als je niet kunt delen kun je ook niet vermenigvuldigen’, was het credo van de vorige directie van CMF Services B.V.. In 2015 startte ondernemerspaar Menno Wognum en Sanne Mokveld het overnameproces van CMF en vertaalden zij dit credo naar de huidige tijdsgeest. Binnen de organisatie gaven ze een duidelijker gezicht aan de medewerkersparticipatie. “CMF is, vanuit de eigen wens het beste jongetje van de klas te zijn, hard op de zaak maar zacht op de mens. Wij kunnen gerust een poosje uit beeld blijven, dan gaat het na een paar maanden pas mis maar als een van onze collega’s uitvalt dan hebben we een acute uitdaging”. Ze beginnen elke werkdag met een start-meeting, zo is iedereen altijd op de hoogte van alles wat speelt. “Je kunt als directie van alles bedenken, maar als het niet gedragen wordt, heeft het geen zin.’, aldus Menno.

CMF recyclet onder andere boorgruis uit de offshore. Het boorgruis komt aan wal om hier gerecycled te worden. Met dit verwerkingsproces wordt minimaal 90% van de base-oil uit het afval teruggewonnen voor hergebruik.  Bij CMF werken 19 medewerkers, waarvan sommigen al meer dan 30 jaar. De meesten werken in de ploegendienst. Toen hier enkele plekken opgevuld moesten worden, nam Sanne contact op met het WerkgeversServicepunt. Daar werd ze gewezen op een informatieavond over statushouders. Ze ontmoette een Syrische man met 7 zonen. Het klikte en het eerste contact was gelegd. Menno reageerde in eerste instantie sceptisch. “Statushouders? Nee hoor, die passen hier niet”. Nu zegt hij daarover: “Onbekend maakt onbemind. Zij vertegenwoordigen vanwege hun inzet en betrokkenheid, samen met de andere collega’s, een absolute meerwaarde binnen CMF.”

Sanne: “Er was een hele entourage aan mensen betrokken bij dit gezin, van buurtbewoners tot een tolk. Afgesproken werd dat in verband met de veiligheid de Nederlandse taal verbetert moest worden, maar dat er dan proefgedraaid kon worden. Dit vooruitzicht werkte motiverend. Met hulp van buurtbewoners verbeterde hun taal binnen afzienbare tijd.”

De CMF-collega’s omarmden de 2 broers en stonden open om hen te begeleiden in het werk en het eigen maken van spreektaal. “We hebben iedereen vanaf het begin hierbij betrokken. Gevraagd om het een kans te geven, te helpen, tijd en aandacht te investeren. En dat betaalt zich nu uit. Het bleken niet alleen leuke collega’s te zijn, maar ook keiharde werkers. Collega’s die zich betrokken voelen, ook bij de kwaliteit van het werk.”

De tolk die de mannen begeleidde bleek een laborant te zijn en is inmiddels ook in dienst bij CMF. Als Sanne en Menno een tip moeten geven aan werkgevers die op zoek zijn naar personeel: “Stap over je eigen gecreëerde drempels heen. Wij zijn er trots op dat statushouders juist heel erg goed bij ons blijken te passen, dankzij de inzet van onze medewerkers. Tuurlijk, het kost tijd en aanpassingen. Maar het levert ook op: er bleken meer collega’s baat te hebben bij hulp bij taalvaardigheid op de werkvloer. En de culturele uitwisseling die plaatsvindt is heel gaaf, we leren veel van elkaar en het onderlinge respect is heel groot.”