Skip to main content

Servauto Nederland B.V., onderdeel van Total Nederland N.V. en exploitant van ruim 120 Total tankstations in Nederland, heeft een landelijke samenwerkingsovereenkomst gesloten met het UWV en gemeenten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gemakkelijker aan werk te helpen. Het is bijzonder dat alle publieke partijen zijn aangesloten om samen met Servauto, daarbij ondersteund door DITIS HR, de krachten te bundelen om op deze manier arbeidsplaatsen in te vullen. Deze landelijke samenwerking is een uitbreiding van de al bestaande regionale samenwerking tussen Servauto, DITIS HR en WerkgeversServicepunt Groot-Amsterdam binnen het project Retail Academy.

Dankzij deze samenwerking komen werkzoekenden vanuit de Wajong, WW, bijstand, WIA of mensen die vallen onder de Participatiewet, beter in beeld en krijgen ze een eerlijke kans op werk. De samenwerking sluit perfect aan op de overtuiging van Total Nederland en Servauto, dat voor eenieder die dat wil en over de juiste capaciteiten beschikt, er een plek en een kans is om voor het bedrijf te werken.

Eerlijke kans op werk

“Iedereen verdient een eerlijke kans op werk en waar een wil is, is een weg. Het is belangrijk dat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen, vandaar dat we onze krachten bundelen met UWV en gemeenten in alle arbeidsmarktregio’s waar Servauto actief is. Zo kunnen we op maatschappelijk verantwoorde wijze voorzien in onze personeelsbehoefte en mensen een betere toekomst geven. Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn doorgaans enorm betrokken en blij om bij een team te horen. Die kans willen wij hen geven”, aldus Niels Tap, Directeur Servauto Nederland.

Servauto Nederland zet haar vacatures uit bij gemeenten en het UWV in de regio’s en zal stapsgewijs aan de slag gaan met regionale projecten.

De stations van de Total Groep in Nederland zijn al jaren succesvol in het aanbieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Jan Riedijk, Directeur HR van Total Nederland, zegt: “Het is ontzettend belangrijk dat iedereen een kans krijgt op een mooie toekomst. In het kader van ons diversiteitsbeleid, het zijn van een inclusieve werkgever en om op maatschappelijk verantwoorde wijze te voorzien in onze personeelsbehoefte, is deze landelijke samenwerking van Servauto met UWV en gemeenten nogmaals een bevestiging dat we er binnen ons bedrijf voor iedereen willen zijn.”

Close Menu