Skip to main content

Op uitnodiging van het WerkgeversServicepunt (WSP) discussieerden ondernemers op 3 oktober in Beverwijk over de toekomst van werk en energie. Dat deden zij onder leiding van de auteurs van Werkvuur, Hans van der Loo en Patrick Davidson.

Terwijl vanaf de hoogste verdieping van Cineworld te zien is hoe Beverwijk langzaamaan wakker wordt, ontbijten daar in de vroege ochtend zo’n 40 ondernemers met elkaar. De bijeenkomst werd georganiseerd vanwege de Week van het Werk.

Werkvuur aanwakkeren
Patrick Davidson en Hans van der Loo schreven het boek Werkvuur en zij zijn oprichters van EnergyFinder dat zich richt op het activeren van mensen en teams. Kijkend naar de geschiedenis van werk constateren de auteurs dat werk toe is aan een upgrade. Steeds meer Nederlanders ervaren emotionele uitputting door werk. In 2 boeiende workshops lieten Patrick en Hans de aanwezigen nadenken over de toekomst van werk en over de vraag hoe wakker je je werkvuur aan en zorg je dat het geen vuurwerk wordt?

Kloof
Tijdens een plenaire deel vertellen Marieke van Dijk, wethouder in Heemskerk, Rinske Wegener van de gemeente Haarlem, Joost Brinkhuis van Asito en Jeroen Coops van Spaarne Werkt Personeeldiensten wat hun energie geeft. Allemaal zijn zij betrokken bij het aan het werk helpen van mensen die daarbij een duwtje in de rug nodig hebben. Rinske Wegener vroeg speciale aandacht voor mensen met een psychische beperking. Bij het vinden van werk blijft deze groep achter bij andere mensen met een beperking. Zij had voor elke werkgever het magazine Re>mind meegenomen. Een eenmalig magazine met tips en verhalen over deze doelgroep.

Ondersteuning voor werkgevers
Bezoekers deelden daarnaast onderling tips over jobcarving, het inzetten van IPS-coaches en het volgen van de HARRIE-training. Allemaal manieren om werkgevers te ondersteunen die mensen met een beperking in dienst hebben. Werkgevers kunnen hierover advies vragen bij het WSP Zuid-Kennemerland en IJmond.

Close Menu