Dienstverlening

Wij zijn uw partner als het om personeelszaken gaat!

Het WSP neemt u veel werk uit handen. De werving en selectie bijvoorbeeld. Wij kennen de werkzoekenden in de regio persoonlijk en hebben daarom snel in kaart wie in uw bedrijf van toegevoegde waarde kan zijn. Wij zorgen eventueel voor een jobcoach en helpen u met het aanvragen van eventuele subsidies. Onze dienstverlening is kosteloos. 

Algemene flyer WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond

Werving en selectie
Op zoek naar een nieuwe collega? Achter elk cv schuilt talent! Wij kennen onze werkzoekenden persoonlijk, een match is snel gemaakt.

Regelingen en subsidies
Loonkostensubsidie, jobcoaching, aanpassingen van de werkplek of beschut werk. Een proefplaatsing met behoud van uitkering, een leerstage om te ontdekken of het werk bij de werkzoekende past, of wilt u een BBL-opleiding ontwikkelen? Wij kennen de mogelijkheden en de financiële voordelen.

Flyer Begeleid werken & Detachering

Kennis en advies
Toenemende personeelskrapte, technologische ontwikkelingen en een exponentiele groei van de bevolking. De wereld van werk verandert mee met de ontwikkelingen in de maatschappij. Wij zijn uw strategische partner voor een toekomstbestendig personeelsbeleid.

Bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie

Kostenloos en geen risico!
Het WSP verzorgt uw werving & selectie en adviseert. Dat is geheel kosteloos – geen rekeningen of verborgen kosten dus. We zoeken altijd kandidaten die het werk aankunnen. Twijfelt u nog? U loopt geen risico. Een proefplaatsing behoort tot de mogelijkheden, net als looncompensatie bij ziekte. Bovendien zorgen we voor maximale begeleiding. Probeer het gewoon!

Vul het formulier hiernaast in en wij nemen contact met u op!

Social Return On Investment (SROI)
In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen koppelt de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond een sociale doelstelling aan het besteden van haar middelen met het doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Dit gebeurt door het creëren van werk-, stageplekken of opleidingsmogelijkheden. Opdrachtnemers leveren op deze manier een bijdrage aan de werkgelegenheid. Doel is ervoor te zorgen dat de investering die de arbeidsmarktregio doet een sociale winst oplevert voor de doelgroep, namelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meer specifieke (contact)info over SROI vindt u hier.

Leren en Werken
Onze partner Leren en Werken werkt samen met instellingen in de regio om een leven lang ontwikkelen te stimuleren en de mismatch van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te overbruggen. Meer informatie vindt u hier.

Doelgroepregister
Zijn u voornemens om een medewerker met een arbeidsbeperking (en een registratie in het zogeheten doelgroepregister) in dienst te nemen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidies of kunt u gebruik maken van bepaalde regelingen. Deze hebben wij voor u op een rij gezet:

Loonkostensubsidie
Wanneer u iemand in dienst neemt met een arbeidsbeperking is een loonkostensubsidie naar loonwaarde of loondispensatie mogelijk. Hierbij wordt gekeken naar de productiviteit van de kandidaat in vergelijking met die van uw andere medewerkers op een vergelijkbare functie. Voor de eventuele verminderde loonwaarde wordt u financieel gecompenseerd.
Let op: de loonkostensubsidie of loondispensatie dient op tijd worden aangevraagd. U kunt met uw adviseur bespreken wanneer en op welke manier u deze kunt aanvragen.

Jobcoach
Mensen met een arbeidsbeperking hebben soms extra begeleiding nodig om goed te kunnen functioneren op de werkvloer. Een jobcoach ondersteunt zowel uw medewerker als u als werkgever hierbij. Samen wordt gekeken naar de mate van ondersteuning en de wijze waarop deze het beste kan worden vorm gegeven, om uw medewerker zo optimaal mogelijk mee te kunnen laten draaien in het arbeidsproces.
Let op: de jobcoaching moet binnen 4 weken na indiensttreding worden aangevraagd.

No-riskpolis
Bij ziekte van een medewerker met een arbeidsbeperking kunt u aanspraak maken op de zogenaamde “No-riskpolis” waarbij er sprake is van looncompensatie bij ziekte.

Proefplaatsing
Met een proefplaatsing kunt u onderzoeken of een baan en uw toekomstige medewerker echt bij elkaar passen. Bij een proefplaatsing werkt de medewerker maximaal twee maanden met behoud van uitkering.

Loonkostenvoordeel
Neemt u iemand met een arbeidsbeperking in dienst, dan komt u mogelijk in aanmerking voor het Loonkostenvoordeel (LKV). Dit is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die een werknemer in dienst neemt met een arbeidsbeperking. Het LKV wordt aangevraagd bij de jaarlijkse loonaangifte.
Let op: het LKV moet binnen 3 maanden na indienstname zijn aangevraagd.

Lage-inkomensvoordeel
Neemt u iemand met een arbeidsbeperking in dienst, dan komt u mogelijk in aanmerking voor het lage-inkomensvoordeel (LIV). Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever en de kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend.

Wenst u meer informatie of wilt u graag in contact komen met een van onze adviseurs? Wij staan u graag te woord. U kunt het formulier bovenaan deze pagina invullen en dan nemen wij contact op. U kunt ook altijd bellen of mailen: 088 – 501 91 91 | info@wspzkij.nl.