Skip to main content

Datum: 14 juni 2024

Tijd: 09:30 tot 16:45 uur (inloop om 08:45 uur) 

Locatie: Beatrix Theater, Utrecht 

Actualiteiten, jurisprudentie en ontwikkelingen in het arbeids- en ontslagrecht

Op vrijdag 14 juni 2024 vindt het Arbeidsjuridisch Congres van het UWV plaats in het Beatrix Theater te Utrecht. Deze conferentie focust zich op de meest recente ontwikkelingen, rechtspraak en actualiteiten binnen het arbeids- en ontslagrecht. 

Het programma

De opening van het congres wordt verzorgd door Judith Duveen, de algemeen directeur van de divisie Werkbedrijf bij het UWV, samen met dagvoorzitter Robert Daverschot. Daarna bespreekt Monique Gerards, advocaat en business adviseur bij het UWV, samen met Jan Meijer, manager van de landelijke afdeling arbeid en ontslag bij het UWV, de laatste ontwikkelingen rondom de UWV-ontslagprocedures, zoals de toepassing van de WIA bij ontslag. 

Voor de lunchpauze en intermezzo uit belicht Barbara Filippo, advocaat bij SteensmaEven, het proces van reorganisatie. Zij gaat in op zowel recente jurisprudentie als alle aspecten die bij een reorganisatie komen kijken. 

Na de lunchpauze licht Marko Jovović de impact van digitale ontwikkelingen op de arbeidsrechtpraktijk toe. De dag wordt afgerond door Ruben Houweling, hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, die zowel terug- als vooruitblikt. Want hoe gaat het arbeidsrecht zich ontwikkelen in de komende jaren? 

Meld u aan

Bent u erbij op 14 juni? U kunt zich aanmelden via de onderstaande button. 

Aanmelden
Close Menu