Skip to main content

Datum: 23 mei 2024

Tijd: 10:30 tot 11:30 uur

Locatie: Online

Er is een flinke vraag naar personeel in de kinderopvang. Niet iedereen die in deze sector aan de slag wil, heeft echter de juiste opleiding. Om die reden hebben de kinderopvangbranches samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het Ontwikkelpad kinderopvang ontwikkeld.

Dit Ontwikkelpad biedt een speciaal traject dat de mogelijkheden voor mbo-praktijkleren binnen de kinderopvang verduidelijkt, en is gericht op het bevorderen van instroom, verbreding en doorgroei.

Leer meer tijdens het webinar

Op 23 mei organiseert het ministerie van SZW, samen met de brancheorganisaties BK, BMK en NLwerktaanwerk een webinar waarin zij de huidige status en de eerste ervaringen van werkgevers en arbeidsmarktregio’s met het Ontwikkelpad kinderopvang bespreken.

Verwacht wordt dat het ministerie van SZW in april een tijdelijke subsidieregeling zal publiceren voor groepshulpen die aansluit bij het Ontwikkelpad. Het eerste aanvraagtijdvak is gepland voor november. Ook dit onderwerp wordt behandeld tijdens het webinar. Deelnemers kunnen via de chat vragen stellen.

Meld u aan

Er zijn geen kosten aan het webinar verbonden. Bent u erbij? Aanmelden kan via de website van NLwerktaanwerk.

Aanmelden
Close Menu