Skip to main content

Inmiddels is ruim 8 jaar de participatiewet (P-wet) van kracht. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder deze P-wet. De wet moet ervoor zorgen dat steeds meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Een groep mensen die onder de juiste omstandigheden van grote toegevoegde waarde zijn binnen een bedrijf, maar die behoefte hebben aan extra ondersteuning.  

Een groot deel van de personen heeft een indicatie banenafspraak en staat geregistreerd in het doelgroepregister. Voor u als werkgever brengt dit een aantal voordelen met zich mee. Vanzelfsprekend te beginnen met een nieuwe werknemer die u ondersteunt bij het vervullen van verschillende taken binnen een functie. Daarnaast zijn er subsidies beschikbaar en instrumenten die ingezet kunnen worden, zoals: 

Loonkostensubsidie

Op basis van een loonwaardemeting door een arbeidsdeskundige op de werkvloer, wordt vastgesteld welke loonwaarde de medewerker vertegenwoordigd. Op basis van de loonwaarde wordt de hoogte van de loonkostensubsidie vastgesteld. Is de loonwaarde bijvoorbeeld 40% dan wordt de hoogte van de subsidie gebaseerd op 60% van het wettelijk minimumloon.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Het LKV is een fiscale regeling en vertaald zich naar een korting op het uurloon met een daar aan verbonden maximum bedrag. Er kan, afhankelijk van de doelgroep, voor een maximaal aantal jaren, aanspraak op worden gemaakt.

Jobcoaching

De medewerker maar ook de werkgever kunnen ondersteuning krijgen van een jobcoach.

No-riskpolis

De no-riskpolis is een regeling die voor u geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Dit houdt het volgende in: 

  • U kunt een ziektewet-uitkering voor uw werknemer krijgen als deze ziek wordt 
  • U hoeft geen hogere premie te betalen voor de ziektewet 
  • U heeft geen hogere premie te betalen als uw werknemer een WIA-uitkering krijgt   

PRAKTIJKROUTE

Opname in het doelgroepregister biedt werkzoekenden extra kansen om toch in aanmerking te komen voor een passende baan, waar dat zonder registratie veel moeilijker is. Niet iedereen komt via de gebruikelijke route in aanmerking voor opname in het doelgroepregister. Toch kan tijdens het uitvoeren van concrete werkzaamheden bij een werkgever blijken dat er sprake is van een verminderde loonwaarde of dat er bijvoorbeeld hulp van een jobcoach nodig is. In zo’n situatie is het mogelijk om de zogeheten praktijkroute in te zetten.   

De praktijkroute houdt in dat op de werkvloer door middel van een loonwaardemeting beoordeeld wordt of er daadwerkelijk sprake is van een verminderde loonwaarde. Daarbij wordt onder andere gekeken naar werktempo en de hoeveelheid taken die iemand binnen een bestaande functie kan uitvoeren. Is er sprake van een verminderde loonwaarde dan wordt de medewerker opgenomen in het doelgroepregister en kan de werkgever aanspraak maken op subsidies en regelingen. Welke dit zijn, is afhankelijk van het moment waarop de loonwaardemeting wordt ingezet.  

Is dit tijdens een proefplaatsing, een periode waarin een persoon met behoud uitkering gaat werken, dan kan de werkgever vanaf de start van het dienstverband aanspraak maken op alle subsidiemogelijkheden en in te zetten instrumenten. 

Is dit gedurende het eerste half jaar van het dienstverband, dan kan op deze subsidiemogelijkheden en instrumenten aanspraak worden gemaakt, vanaf het moment dat vastgesteld wordt dat iemand tot de doelgroep behoord. 

Is dit na zes maanden van het dienstverband, dan kan alleen aanspraak worden gemaakt op de no-risk polis.  

Praktijkroute iets voor u? 

Wilt u als werkgever meer weten over de mogelijkheden om de praktijkroute in te zetten? Of wilt u een kans bieden aan iemand die in het doelgroepregister is opgenomen? Neem dan contact op met het WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond op telefoonnummer 088 – 501 91 91 of per e-mail info@wspzkij.nl 

Close Menu