Skip to main content

In de huidige arbeidsmarkt zijn veel werkgevers op zoek naar een manier om functies in te vullen. Door de aankomende vergrijzingsgolf en de krapte op de arbeidsmarkt, kan het lastig zijn de juiste persoon voor een vacature te werven. Het anders inrichten van functies kan een rol spelen bij het oplossen van dit probleem. Hierbij organiseert u de werkzaamheden en werkprocessen binnen uw organisatie namelijk op zo’n manier dat u kandidaat-werknemers kunt aantrekken die u eerder nog niet in het vizier had. Hulpmiddelen om hiermee aan de slag te gaan, zijn bijvoorbeeld het Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie (BIA) en jobcarving.

Wat zijn de voordelen voor u als werkgever, en hoe kunt u met bijvoorbeeld jobcarving aan de slag? Op deze pagina gaan we dieper in op deze hulpmiddelen.

Wat is het Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie?
Er is een verschil tussen jobcarving en het Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie. Bij jobcarving wordt een bestaande functie aangepast om aan te sluiten op een bestaande kandidaat, zodat die beter op diegene aansluit. Bij BIA wordt de organisatie of het volledige werkproces onder de loep genomen om mogelijkheden te onderzoeken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij brengt een analist de werkprocessen binnen uw organisatie nauwkeurig in kaart, aan de hand van bijvoorbeeld interviews en observaties. Er volgt een kosteloos en vrijblijvend advies over het (her)inrichten van deze werkprocessen.

Een BIA heeft verschillende voordelen voor werknemers. Zo kan het de efficiëntie op de werkvloer verbeteren, en zorgt het voor een betere focus op de kerntaken. Door de taken binnen een functie zo te verdelen dat de baan geschikt wordt voor een medewerker met een bijvoorbeeld een arbeidsbeperking, gaat de productiviteit omhoog. Dat komt tegelijkertijd de kwaliteit van het geleverde werk ten goede.

Wat is jobcarving?
Bij jobcarving wordt een openstaande vacature aangepast aan een bestaande kandidaat. Op die manier kan een functie beter geschikt worden gemaakt voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak blijkt dat mensen met een arbeidsbeperking veel taken namelijk wel kunnen uitvoeren, maar enkele deeltaken niet. Na herverdeling van taken hoeft dat vaak geen probleem meer te zijn.

Het toepassen van jobcarving biedt u als werkgever dus veel voordleen. Het kan gebruikt worden om tekorten aan geschikt of geschoold personeel voor bepaalde functies op te lossen, en een nieuwe doelgroep aan kandidaat-medewerkers aan te boren.

De voordelen van jobcarving
Jobcarving kan gebruikt worden om een personeelstekort mee op te lossen. Omdat u als werkgever een nieuwe bron van instromende mensen aanboort, maakt jobcarving het mogelijk om uw bedrijf ook in tijden van personeelstekorten te laten groeien.

Daarnaast bevordert jobcarving het werkplezier en vermindert het de werkdruk onder werknemers, wat ook weer zorgt voor minder verloop uitval onder het personeel. Door een functie toe te spitsen op de kandidaat of medewerker, voelen zij zich uitgedaagd en kunnen ze zich storten op taken die goed bij hun talenten aansluiten.

Inclusief werkgeverschap
Door taken en verantwoordelijkheden te herverdelen, kunnen organisaties functies creëren die passen bij de vaardigheden en mogelijkheden van deze groep medewerkers. Dit kan leiden tot meer inclusieve arbeidsomstandigheden en een betere toegang tot de arbeidsmarkt voor mensen die anders moeite zouden hebben om werk te vinden.

Wilt u aan de slag met inclusief werkgeverschap, bijvoorbeeld door middel van een BIA of jobcarving? Het WerkgeversServicepunt kan u hierover adviseren. Voor werkgevers die met jobcarving aan de slag willen, zijn er ondersteunende voorzieningen beschikbaar. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op; we adviseren u graag over de mogelijkheden.

Close Menu