Skip to main content

Bent u als werkgever op zoek naar werknemers, maar lukt het niet om nieuwe mensen te vinden? Of wilt u uw huidige medewerkers helpen verder te leren zonder dat zij terug de schoolbanken in hoeven? Praktijkleren kan in beide gevallen een uitstekende oplossing zijn. In dit blog behandelen we wat de praktijkverklaring inhoudt, de voordelen van praktijkleren met praktijkverklaring voor de medewerker en werkgever, en hoe u het als werkgever in uw bedrijf kunt implementeren. 

Wat is praktijkleren met praktijkverklaring? 

Voor sommige medewerkers is het halen van een mbo-diploma of -certificaat een brug te ver. Praktijkleren met de praktijkverklaring biedt dan een mooie uitkomst. De medewerker ontvangt kortdurende scholing voor eenvoudige werkzaamheden, die hij of zij volledig op de werkvloer kan aanleren. Het is bedoeld voor medewerkers zonder startkwalificatie en medewerkers die deze kwalificatie wel hebben, maar voor wie verder leren lastig is. 

Na voltooiing van het traject ontvangt de medewerker een praktijkverklaring voor de geleerde werkprocessen. Dit is een herkenbaar getuigschrift vanuit het mbo waarmee het perspectief op duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden wordt vergroot. De praktijkverklaring wordt verstrekt door mbo-scholen als onderdeel van een mbo-verklaring. 

Opleiden met een praktijkverklaring is geschikt voor de bij- en omscholing van uw eigen en nieuwe medewerkers. Denk aan een bestaande medewerker die erkenning van zijn werkniveau wilt (LLO) of een nieuwe medewerker die nog niet de juiste opleiding of ervaring heeft. 

De voordelen voor werkgevers

  • Het aanbieden van praktijkleren met praktijkverklaring vergroot kansen om nieuwe medewerkers te vinden voor (eenvoudige) werkzaamheden in het bedrijf, uit andere bronnen dan wellicht gebruikelijk is. Zo kunt u personeelstekorten tegengaan. 
  • Praktijkleren biedt de werkgever de mogelijkheid om uitvoering te geven aan doelen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 
  • Het helpt bij het gestructureerd begeleiden en inwerken van nieuwe medewerkers. 
  • Medewerkers die de kans krijgen om te leren en groeien, zijn vaak gemotiveerder en blijven langer bij uw bedrijf.

De voordelen voor werknemers

  • Praktijkleren met praktijkverklaring biedt mogelijkheden voor nieuwe medewerkers om mijlpalen te markeren zodat zij (weer) vertrouwen krijgen in (verder) leren.  
  • Het kan een opstap zijn naar het verder doorgroeien in het bedrijf en verder leren in het mbo. 
  • Het biedt de mogelijkheid aan werkzoekenden zonder startkwalificatie om een onderdeel van een opleiding te volgen terwijl ze werken. 

Met de praktijkverklaring kunnen werknemers met en zonder startkwalificatie inzichtelijk maken welke vaardigheden ze in huis hebben. Doordat de praktijkverklaring in opgesteld in mbo-taal, wordt deze herkend door zowel bedrijven, brancheorganisaties en mbo-instellingen en versterkt het de positie op de arbeidsmarkt. 

Zo begint u met praktijkleren met praktijkverklaring 

Het aanbieden van praktijkleren met praktijkverklaring is een win-winsituatie voor werkgevers en werknemers. Het is een flexibele en effectieve manier om uw personeelsbestand te versterken en tegelijkertijd te investeren in de groei en ontwikkeling van uw bestaande medewerkers. 

Wilt u beginnen met het aanbieden van praktijkleren? Neem dan contact op met uw WerkgeversServicepunt. Wij gaan graag met u om tafel om de mogelijkheden in kaart te brengen. 

    Close Menu