Skip to main content

De arbeidsmarkt is volop in verandering. Waar het aantal banen in 2023 in Zuid-Kennemerland en IJmond nog groeit, zal de banengroei in 2024 bijna volledig stilvallen. Dat blijkt uit het rapport Regio in Beeld van UWV. Door de doorzettende vergrijzing en de mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden, blijft de krapte op de arbeidsmarkt de komende tijd aanhouden. Tegelijkertijd is het voor sommige mensen juist niet mogelijk om aan werk te komen of meer uren te werken, terwijl zij dat wel zouden willen.

Hieronder lichten we enkele uitkomsten van het rapport voor u toe en vertellen we u hoe het WerkgeversServicepunt u als werkgever kan helpen de uitdagingen op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden.

De banengroei komt in een lagere versnelling

Tussen 2020 en 2022 zag Zuid-Kennemerland en IJmond een stijging van 6.000 banen. Echter, in 2023 zal de arbeidsmarkt in deze regio afkoelen. Volgens voorspellingen van het UWV zal de banengroei vertragen en bijna tot stilstand komen in 2024. Vooral in de financiële dienstverlening, industrie en bouwsector wordt een afname van het aantal banen verwacht, terwijl de ICT en zorg- en welzijnssectoren nog steeds groei zullen zien.

Halverwege 2022 bereikte het aantal openstaande vacatures in Nederland het hoogste niveau sinds 1997. Hoewel het aantal vacatures inmiddels is afgenomen, stonden er aan het einde van het tweede kwartaal van 2023 nog steeds 8.700 vacatures open in Zuid-Kennemerland en IJmond. Dit is meer dan een jaar eerder en beduidend hoger dan eind 2019, voor de coronacrisis. Hoewel de spanning op de arbeidsmarkt enigszins is afgenomen, blijft het voor veel beroepen moeilijk om geschikt personeel te vinden.

Mismatch op de arbeidsmarkt

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt ondervinden sommige mensen moeilijkheden bij het vinden van werk. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals gezondheidsproblemen of een handicap. Daarnaast beschikken werkzoekenden niet altijd over de benodigde basisvaardigheden die werkgevers vereisen, zoals lezen en schrijven of digitale vaardigheden.

Er is sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Veel vacatures blijven onvervuld omdat werkzoekenden niet altijd over de benodigde opleiding, kennis en ervaring beschikken. Door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen verandert daarnaast de vraag van werkgevers, iets waar opleidingen en studenten vaak niet op tijd op in kunnen spelen. Praktijkleren met praktijkverklaring kan voor zowel werkgevers als werknemers een uitkomst bieden.

Lees het volledige rapport

Het rapport Regio in Beeld geeft inzicht in de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook in mogelijke oplossingen. Ook biedt het informatie over beschikbare arbeidskrachten en laat het zien welke regionale projecten en initiatieven er nu lopen.

U leest het volledige rapport hier.

Uw WerkgeversServicepunt biedt hulp op maat

In het kort zorgt de krapte op de arbeidsmarkt voor maatschappelijke problemen en belemmert het de economische groei in de regio. Tegelijkertijd staan er nog (te) veel mensen aan de kant: het onbenut arbeidspotentieel. Onder hen vallen naast werklozen ook mensen die in deeltijd werken, maar wel graag meer zouden willen werken. Deze mismatch zorgt ervoor dat zowel werkgevers als werkzoekenden kansen missen.

Uw WerkgeversServicepunt kan u helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden, volledig kosteloos. We ondersteunen werkgevers op verschillende manieren in de vacaturevervulling en bieden een andere kijk op personeelsvraagstukken, zoals sociaal ondernemen. Daarnaast organiseren wij verschillende evenementen voor werkgevers en werknemers, zoals de Week van het Werk.

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op.

    Close Menu