Skip to main content

We hebben er allemaal mee te maken: de krapte op de arbeidsmarkt. 2022 was het jaar van de personeelskrapte, en ook in 2023 blijft de arbeidsmarkt een uitdaging vormen voor werkgevers. De standaard manieren om personeel te werven zijn niet meer voldoende om talent aan te trekken, en de vraag naar personeel blijft ongekend hoog. 

Een manier om als werkgever om te gaan met deze krapte, is het aanboren van onbenut arbeidspotentieel op de arbeidsmarkt. Bedia Can (adviseur arbeidsmarkt UWV) en Bart-Jan Timmerman (regiomanager UWV) spraken met Thierry van de Weide van Ondernemend Purmerend over de arbeidsmarkt in de regio. Wat kunnen werkgevers in Zuid-Kennemerland en IJmond doen om nieuw talent te werven, en bij wie kunnen ze aankloppen met vragen? 

Onbenut arbeidsmarktpotentieel 

Door op een andere manier naar de arbeidsmarkt te kijken, ontdek je ongezien talent. Het onbenut arbeidspotentieel bestaat uit mensen die op dit moment niet werken, maar dat wel zouden kunnen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die meer uren zouden willen werken, of die door omstandigheden zijn vastgelopen in hun carrière. Het UWV werkt samen met onder andere WSP ZKIJ om dit ongeziene talent te vinden en te helpen aan passend werk. 

“Als werkgever of ondernemer moet je op andere manieren op zoek naar het ongeziene talent en onbenut arbeidspotentieel.”

Bart-Jan Timmerman, regiomanager bij het UWV

Ontmoetingen tussen werkgever en werkzoekende 

Het WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond is een samenwerkingsverband tussen UWV, IJmond Werkt!, ZKIJ Wekrt Door en Spaarne Werkt. Ook wordt er samengewerkt met onderwijsinstellingen, werkgeversorganisaties en andere partners om de ontmoeting tussen de werkgever en de werkzoekende te organiseren. Ze bieden werkgevers ondersteuning en advies over hoe ze de uitdagingen op de arbeidsmarkt het beste aan kunnen gaan.  

Dat kan bijvoorbeeld door op een andere manier naar vacatures te kijken. Alternatieve vormen van werven zorgen ervoor dat je ongezien talent sneller aantrekt. Denk bijvoorbeeld aan open hiring, waarbij je geen sollicitatiegesprek voert bij het werven, of het werven via skills. 

Ontdek de mogelijkheden van ongezien talent 

Ben jij een ondernemer in de regio die graag meer wilt weten over onbenut arbeidspotentieel, en welke kansen daarin voor jou weggelegd zijn? Meld je dan bij WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond.  

Neem contact op

Hieronder kun je het volledige Tv-interview terugkijken:

Close Menu